ORGANISATIE

De NVLO is een vereniging die zich ten doel heeft gesteld om de leidinggevende van de operatieafdeling te ondersteunen door het aanbieden van allerlei vormen van inhoudelijke en bedrijfsmatige kennis en door het netwerken te stimuleren. Ook juridische ondersteuning wordt geboden doordat de NVLO aangesloten is bij een vakbond. Verder is de NVLO actief op het gebied van contacten met het bedrijfsleven, diverse overheidsinstanties en andere belangrijke instanties die vorm geven aan de operatieve zorg in Nederland.

Het geven van management training, scholing, bijscholing en het organiseren van themamiddagen en congressen voor de leidinggevende is een belangrijk middel om gesteund te worden bij de uitoefening van de functie.

Het bestuur van de NVLO wordt gevormd door: klik hier

De NVLO

  • bundelt kracht en kennis door elkaar te ontmoeten, samen te werken en van elkaar te leren. Dit leidt tot wederzijds voordeel op persoonlijk én zakelijk vlak;
  • beschikt hiertoe over de volgende instrumenten: deze website, het magazine OK Management, social media, congressen, themadagen en cursussen. Middelen die in goed overleg steeds aangepast worden aan uw wensen en de veranderende markt;
  • verbreedt uw kennis, vergroot uw netwerk, verhoogt uw rendement en verbetert uw efficiency.

Wat gaat de NVLO de komende jaren doen? Lees het in het beleidsplan 2014-2018

Lidmaatschap en contributie

De contributie wordt rond 15 mei 2019 middels een automatische incasso geïnd bij de leden. Een aantal leden kiest voor een factuur. Wanneer leden over willen gaan op een automatische incasso kunnen ze hiervoor contact opnemen met de penningmeester Jeannette Ronchetti: jronchetti@nvlo.nl. Met deze verklaring kun je via het MeerKeuzeSysteemArbeidsvoorwaarden (MKSA) een gedeelte van de contributie terugkrijgen.

Download de verklaring van betaling van contributie:

voor 2019 kun je hier downloaden

voor 2018 kun je hier downloaden

voor 2017 kun je hier downloaden

voor 2016 kun je hier downloaden

voor 2015 kun je hier downloaden

Word lid van de NVLO en ontmoet, leer en verbeter: klik hier

Facebooktwitterlinkedin

de Nederlandse Vereniging voor én door Leidinggevenden Operatieafdeling