Oost-Nederlandse IC’s zoeken elkaar op

  • -

Oost-Nederlandse IC’s zoeken elkaar op

Categorie : NIEUWS

De intensive care-afdelingen van zes regionale ziekenhuizen in Oost Nederland gaan kennis, ervaringen én patiënten uitwisselen. De samenwerking moet er toe leiden dat IC-patiënten behandeld worden in het ziekenhuis met de meest relevante kennis en kunde.

De zes ziekenhuizen gaan opereren onder de vlag van MONICO, hetgeen een afkorting is van Midden-Oost Nederlandse Intensieve Care Organisatie. De betrokken ziekenhuizen zijnIsala, Gelre, Deventer Ziekenhuis, Saxenburgh Groep, MST en ZGT.

De samenwerking vloeit voort uit de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care zoals in 2016 vastgesteld door het Zorginstituut. Een vitaal element hierin is het intensiveren van regionale samenwerking teneinde de kwaliteit van zorg te verbeteren. “De samenwerking sluit ook goed aan bij de landelijke trend van de juiste zorg op de juiste plek”, zegt voorzitter Huub van de Oever van MONICO.

De IC’s van de zes ziekenhuizen gaan elkaar ondersteunen elkaar. Daarbij biedt het samenwerkingsverband professionals de mogelijkheid om in regionaal verband deskundigheid te bundelen en kennis te delen. Het afgelopen jaar heeft de vereniging structuur gekregen, hetgeen onder meer geresulteerd heeft in een eigen website. De website wordt verder doorontwikkeld, zodat professionals in de toekomst via een besloten deel documenten en kennis met elkaar kunnen delen.

Bron: www.skipr.nl

Facebooktwitterlinkedin

de Nederlandse Vereniging voor én door Leidinggevenden Operatieafdeling