NVZ vraagt Rutte miljard euro

  • -

NVZ vraagt Rutte miljard euro

Categorie : NIEUWS

De NVZ vraagt extra geld van het kabinet om te voorkomen dat ziekenhuizen in financiële problemen komen. De gestegen kosten voor personeel en de nieuwe cao kosten de ziekenhuizen ongeveer een miljard euro extra per jaar.

In een brief aan premier Rutte en minister Bruins (VWS) schrijft NVZ-voorzitter Ad Melkert dat de kosten van de zorg blijven toenemen. Door het Hoofdlijnenakkoord is een “harde bezuiniging eigenlijk de enige knop waar we aan kunnen draaien”. Dat soort bezuinigingen vinden de ziekenhuizen “een volstrekt ongewenste ontwikkeling, die op de langere termijn averechts werkt.”

Noodzakelijk
De NVZ doet een beroep op Rutte, die onlangs zei dat werkgevers werk moeten maken van een behoorlijke loonsverhoging. “Dat is ons uit het hart gegrepen”, schrijft Melkert: “We denken dat dit niet alleen wenselijk is, maar ook noodzakelijk. De economie en de gunstige ontwikkeling van de overheidsfinanciën bieden hier op dit moment ruimte voor.” 

Cao-eisen
Melkert wijst op de stevige cao-eisen van de vakbonden. Ruim twee maanden geleden werden de cao-onderhandelingen afgebroken omdat het bod van de NVZ en de wensen van de bonden te ver uiteen lagen. De bonden wilden zowel in 2020 en 2021 3,5 procent meer salaris, een hogere onregelmatigheidstoeslag en een eenmalige uitkering van 500 euro.

Matige resultaten
Die nieuwe cao kost een miljard euro extra per jaar, terwijl de financiën van de ziekenhuizen matig zijn. Het financieel resultaat ligt tussen de 1,5 en 1,7 procent. Melkert: “Banken en andere financiers eisen een minimaal financieel resultaat van 1 tot 2 procent per jaar”. Hij wijst er ook op dat het operationele resultaat de afgelopen tien jaar is gedaald van gemiddeld 13 naar 9 procent.

Hoofdlijnenakkoord
De NVZ wil niet tornen aan het Hoofdlijnenakkoord: “We zullen ons onverkort inzetten voor een goede uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord”. Wel schrijft Melkert dat dit akkoord “een knellende jas” is: de zorgvraag neemt de komende vier jaar 10 procent toe, maar de ziekenhuizen beperken hun groei tot 1,7 procent. Die 1,7 procent gaat alleen al op door de toegenomen kosten voor de dure geneesmiddelen.

Bron: www.skipr.nl


Facebooktwitterlinkedin

de Nederlandse Vereniging voor én door Leidinggevenden Operatieafdeling