Exodus op de OK dreigt: 75% van het personeel overweegt te stoppen binnen 5 jaar

  • -

Exodus op de OK dreigt: 75% van het personeel overweegt te stoppen binnen 5 jaar

Categorie : NIEUWS

Een meerderheid van de OK medewerkers zegt binnen 5 jaar waarschijnlijk niet meer op de OK te werken. 25% weet dit zeker, 50% twijfelt. Dat blijkt uit een enquête van OK Visie onder haar lezers, waar ruim 650 medewerkers van de OK met verschillende functies aan hebben meegedaan. De continuïteit van de operatieve zorg in Nederland komt hiermee in gevaar, alsmede de patiëntveiligheid.

© Shutterstock

Aanleiding voor deze enquête (pdf) waren de aanhoudende personeelstekorten en medewerkers die onze redactie benaderen met verontrustende verhalen over uitval van leerlingen en hoge werkdruk. Middels deze enquête hebben wij getracht de aard van de belangrijkste oorzaken van deze verontrustende geluiden te duiden. In deze samenvatting leest u de belangrijkste resultaten. 

Werkdruk
Uit de reacties blijkt dat ‘hoge werkdruk en zich niet gewaardeerd
voelen’ de voornaamste redenen zijn voor deze dreigende exodus. Men ervaart het werk op de OK als emotioneel en fysiek zwaar, waar een onvoldoende financiële waardering tegenover staat. Ruim 40% van de respondenten weet zeker de pensioengerechtigde leeftijd niet te gaan halen in hun huidige functie. Slechts 16% van de respondenten werkt op een afdeling waar een beleid is op behoud van “de oudere” werknemers. 

Werkbeleving
Ondanks de hoge werkdruk is ruim 75% gelukkig met de keuze voor een baan op de OK en haalt een zelfde percentage nog evenveel voldoening uit hun functie als aan het begin van de carrière. Ook de waardering die men van collega’s ervaart is opvallend hoog, in tegenstelling tot de waardering die men van de direct leidinggevende ervaart. 

Uitval van leerlingen
Uit eerder onderzoek van het Capaciteitsorgaan bleek dat de uitval van operatieassistenten en anesthesiemedewerkers in opleiding bovengemiddeld hoog is ten opzichte van andere zorgopleidingen. De resultaten van de enquête van OK Visie bevestigen deze uitkomst. Ruim 80% van de respondenten ziet uitval van leerlingen tijdens de opleidingsfase. Hetzelfde percentage is van mening dat het opleidingsklimaat op de OK daar debet aan is en grondig op de schop moet. 

Pessimisme
Door de hoge uitval van personeel door hoge werkdruk en achterblijvende salarissen is ruim 95% van de respondenten pessimistisch over de toekomst. Slecht 5 procent is ervan overtuigd dat de personeelstekorten over 5 jaar zijn opgelost. 

Dreigende exodus
75% van de respondenten is bezig met de vraag of de OK nog wel de juiste werkplek is voor hen. 25% geeft aan dat zij over 5 jaar niet meer in dezelfde functie op de OK werken. 50% overweegt een carrièreswitch. 

Conclusie
Er is veel onrust op de OK onder het personeel. Men maakt zich zorgen om de hoge werkdruk en toenemende zwaarte van het beroep. Het uitblijven van het aantrekken van de arbeidsmarkt in combinatie met hoge uitval van leerlingen maakt de ervaring van werkdruk op de OK hoog. De uitdaging ligt in het omkeren van deze tendens door enerzijds te zorgen voor een toename van instroom van personeel, het behoud van personeel (beperken van uitstroom) en anderzijds de salariëring marktconform in te richten. Ook ligt er een uitdaging voor OK’s als het gaat om het verbeteren van het leerklimaat en het ontdekken / omarmen van andere opleidingsvarianten.

Bron: www.okvisie.nl

Facebooktwitterlinkedin

de Nederlandse Vereniging voor én door Leidinggevenden Operatieafdeling