Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk in de zorg

  • -

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk in de zorg

Categorie : NIEUWS

Minister Hugo de Jonge (VWS) en staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) hebben afspraken ondertekend om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen in de zorg. Zij kunnen een goede bijdrage leveren aan het verminderen van het personeelstekort.

Lees Meer…
Facebooktwitterlinkedin

  • -

Voor patiënten komt de zorg dichter bij huis, tenzij het ingewikkeld wordt

Door een reeks akkoorden te sluiten met alle medische beroepsgroepen probeert het kabinet de kostenstijging in de zorg af te remmen. De trend in al die afspraken: voor patiënten komt de zorg dichter bij huis, terwijl ziekenhuizen zich verder specialiseren.


De OK wordt in gereedheid gebracht voor een operatie. Foto Harry Cock.

Lees Meer…
Facebooktwitterlinkedin

  • -

Collectieve korting op zorgverzekeringen verlaagd: ‘sigaar uit eigen doos’

Categorie : NIEUWS

Verzekeraars mogen minder korting geven op de premie van een collectieve zorgverzekering. Die korting is nu maximaal 10 procent; minister Bruins voor Medische Zorg wil daar vanaf 2020 5 procent van maken. Bruins is erg ontevreden over de manier waarop collectieve verzekeringen functioneren.

Lees Meer…
Facebooktwitterlinkedin

  • -

ZN vreest chaos na wijzigen Wmg

Categorie : NIEUWS

Het ministerie van VWS wil de prestaties en de tarieven in de zorg vrijgeven. Zorgverzekeraars waarschuwen dat de beoogde wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal leiden tot chaotische situaties. ‘Deregulering is onverantwoord.’

Lees Meer…
Facebooktwitterlinkedin

  • -

Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 ondertekend

Categorie : NIEUWS

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) en partijen in de medisch-specialistische zorg hebben vandaag het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 ondertekend. Op 26 april was al een onderhandelaarsakkoord bereikt. Alle achterbannen hebben met het akkoord ingestemd.

Lees Meer…
Facebooktwitterlinkedin

  • -

Oppositie kritisch over aanpak regeldruk zorg

Categorie : NIEUWS

Het kabinet heeft steun voor zijn actieplan om de regeldruk in de gezondheidszorg aan te pakken, maar een deel van de oppositie is wel sceptisch over de uitkomst. Partijen als SP en GroenLinks wezen er woensdag in een debat met de ministers Bruno Bruins (Medische Zorg) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op dat ook eerdere kabinetten hebben beloofd de regeldruk te verminderen, zonder dat dat veel resultaat had. Volgens Bruins is scepsis uit den boze. Het actieplan kan alleen slagen als alle betrokkenen volop meewerken, zei hij.

Lees Meer…
Facebooktwitterlinkedin

  • -

Oud-minister Bussemaker hoogleraar in Leiden

Oud-minister Jet Bussemaker wordt hoogleraar in Leiden. Ze bekleedt vanaf 1 juli bij het Leids Universitair Medisch Centrum de nieuwe leerstoel ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’. Ze zal onderwijs geven en onderzoeken hoe nieuwe inzichten uit de medische en sociale wetenschappen van meerwaarde kunnen zijn voor de samenleving.

Lees Meer…
Facebooktwitterlinkedin

  • -

VWS komt met actieplan minder zorgregels

Ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) komen met een actieplan – een boekwerk van 64 bladzijden – om de zorg te ontdoen van overbodige bureaucratie.

Regels die onbegrijpelijk zijn willen de bewindslieden geschrapt zien, ze willen eenvoudiger registreren en verantwoorden, en de kraan met nieuwe regels moet zo goed als dicht. ‘(Ont)Regel de zorg’, zoals het plan heet, zet in op minder regels voor zorgverleners en meer tijd voor de patiënt.

Lees Meer…
Facebooktwitterlinkedin

  • -

Minister: sneller nieuwe zorg voor patiënten

Categorie : NIEUWS

Veelbelovende behandelingen moeten sneller beschikbaar zijn voor patiënten, net als nieuwe medische technologie en medicijnen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil dat bereiken met een fonds, waar hij 105 miljoen euro in stopt. Het geld is bedoeld om ontwikkelaars van nieuwe ideeën in de zorg te helpen bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Lees Meer…
Facebooktwitterlinkedin

  • -

Hagaziekenhuis voert extra privacy-maatregelen EPD door

Categorie : NIEUWS

Het HagaZiekenhuis heeft een aantal (extra) privacy-maatregelen ingevoerd om herhaling te voorkomen van het onrechtmatig raadplegen van een patiëntendossier. Het gaat om het dossier van reality-ster Samantha de Jong (Barbie) die in februari in het Haagse ziekenhuis werd opgenomen. Betrokken medewerkers hebben een waarschuwing gekregen en er wordt nog meer nadruk gelegd op het belang van de privacy van patiënten.

Lees Meer…
Facebooktwitterlinkedin

de Nederlandse Vereniging voor én door Leidinggevenden Operatieafdeling