Groeiende wachtlijsten bij operaties

  • -

Groeiende wachtlijsten bij operaties

Categorie : NIEUWS

In de zeven academische ziekenhuizen is op belangrijke afdelingen gemiddeld een op de tien bedden dicht omdat er te weinig gespecialiseerde verpleegkundigen voor zijn. De afdelingen die het hardst geraakt worden, zijn de intensive care, spoedeisende hulp en de operatiekamers. Alle ziekenhuizen zeggen dat acute zorg prioriteit heeft boven geplande zorg en dat de beddencapaciteit van dag tot dag wisselt, afhankelijk van de personele bezetting. Operaties worden niet afgezegd maar gewoon niet ingepland, waardoor de wachtlijsten groeien.

Lees Meer…
Facebooktwitterlinkedin

  • -

OR akkoord met bindingspremie voor OK-medewerkers UMCG

Categorie : NIEUWS

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) mag personeel rond de operatiekamers een premie van 5.000 euro betalen om een personeelstekort te voorkomen. De ondernemersraad (OR) had kritiek op de werkwijze, maar ging wel akkoord met het plan. Dit moet er voor zorgen dat er altijd voldoende personeel aanwezig is om de operatiekamers draaiende te houden. De premie geldt alleen voor zittende medewerkers. Dit meldt RTV Noord.

Lees Meer…
Facebooktwitterlinkedin

  • -

Minister scherpt controle op opleidingssubsidie ziekenhuizen aan

Categorie : NIEUWS

Minister Bruins voor Medische Zorg continueert de subsidieregeling voor opleiding en scholing van ziekenhuispersoneel, maar haalt wel de bureaucratische controle aan. Ook gaat hij de Europese Commissie vragen of de subsidie voldoet aan de Europese spelregels voor staatssteun.

Lees Meer…
Facebooktwitterlinkedin

  • -

Investeren in zorg en beheerste groei zorguitgaven

Komend jaar is er 71 miljard euro beschikbaar voor de zorg. Dat is 5 miljard meer dan dit jaar. De netto zorguitgaven groeien daarmee met 7 procent. Vanwege demografische ontwikkelingen wordt er meer zorg geleverd en er komen meer banen bij in de zorg. Ook zijn er nieuwe behandelingen, medische hulpmiddelen en medicijnen beschikbaar. Bovendien stijgen de lonen en ook de prijzen in de zorgsector. Als de hogere lonen en prijzen niet meegerekend zouden worden, gaat het om een groei van 3,5 procent.

Lees Meer…
Facebooktwitterlinkedin

  • -

20 Miljoen voor voortzetting verbeterprogramma umc’s

De universitaire medische centra (umc’s) krijgen de komende vier jaar 20 miljoen euro ter beschikking voor initiatieven die bijdragen aan de juiste zorg, met de juiste informatie op de juiste plek. De bijdrage, die is vastgelegd in het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg, komt ten goede aan het zogeheten Citrienfonds.

Het Citrienfonds concentreert zich de komende jaren op vier belangrijke thema’s. Het eerste is ‘registratie aan de bron’, oftewel hoe kan zorginformatie in één keer zo vastgelegd worden zodat het op verschillende manieren kan worden hergebruikt. Het tweede  speerpunt is ‘regionale oncologienetwerken’. Daarnaast besteedt het Citrienfonds bijzondere aandacht aan e-health. Onder het motto  ‘doen of laten’ wordt ook kritisch gekeken naar de meerwaarde van een verrichting of ingreep.

Lees Meer…
Facebooktwitterlinkedin

  • -

Door toenemend verloop en verzuim wordt zoektocht naar zorgpersoneel ‘vechtmarkt’

Categorie : NIEUWS

Zorgmedewerkers waren het afgelopen jaar vaker ziek en verlieten ‘alarmerend’ vaak hun werkgever. Het maakt de toch al problematische situatie op de arbeidsmarkt nog penibeler en leidt tot een ‘vechtmarkt’ in de strijd om geschikt personeel. Dat concludeert accountantsorganisatie EY in de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg, die dinsdag verschijnt, na bestudering van alle jaarrekeningen van zorgorganisaties met een omzet van meer dan 5 miljoen euro.

Lees Meer…
Facebooktwitterlinkedin

  • -

FNV dreigt met zondagdiensten in ziekenhuizen

Categorie : NIEUWS

FNV dreigt met hardere acties bij universitaire ziekenhuizen als werkgevers niet tegemoetkomen aan de (loon)eisen van de vakbond. “De stiptheidsacties zullen opgeschaald worden naar het draaien van zondagsdiensten op doordeweekse dagen. Maar we kunnen patiënten hier niet de dupe van laten worden”, zegt Elise Merlijn, bestuurder bij FNV Zorg & Welzijn.

Lees Meer…
Facebooktwitterlinkedin

  • -

CMR Surgical haalt 100 miljoen dollar voor operatierobot Versius

Categorie : NIEUWS

Het Britse CMR Surgical maakt bekend bij investeerders 100 miljoen dollar te hebben opgehaald. Het geld wordt ingezet om de operatierobot Versius op de markt te brengen. Deze operatierobot is geschikt voor uiteenlopende minimaal invasieve procedures en kan door een opening van slechts 5 mm opereren.

Lees Meer…
Facebooktwitterlinkedin

  • -

DC Klinieken realiseert herfinanciering

Categorie : NIEUWS

DC Klinieken realiseert dankzij RaPar een herfinanciering, waarmee een impuls wordt gegeven aan de groeiambities van deze zorgorganisatie. Op dit moment telt DC Klinieken vijftien centra, maar de ambitie is om op middellange termijn de landelijke dekking definitief te realiseren.

Lees Meer…
Facebooktwitterlinkedin

  • -

Voor patiënten komt de zorg dichter bij huis, tenzij het ingewikkeld wordt

Door een reeks akkoorden te sluiten met alle medische beroepsgroepen probeert het kabinet de kostenstijging in de zorg af te remmen. De trend in al die afspraken: voor patiënten komt de zorg dichter bij huis, terwijl ziekenhuizen zich verder specialiseren.


De OK wordt in gereedheid gebracht voor een operatie. Foto Harry Cock.

Lees Meer…
Facebooktwitterlinkedin

de Nederlandse Vereniging voor én door Leidinggevenden Operatieafdeling