Rijksoverheid betaalt voor bewaren dossiers Slotervaart

  • -

Rijksoverheid betaalt voor bewaren dossiers Slotervaart

De rijksoverheid zal de kosten voor haar rekening nemen die het behoud van slapende medische dossiers van MC Slotervaart met zich meebrengen. Dat schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer.

© Shutterstock

In de kelder van MC Slotervaart staat zo’n vier kilometer aan dossiers van patiënten die niet meer onder behandeling stonden ten tijde van het faillissement van dit ziekenhuis. Bruins schrijft in een update aan de Tweede Kamer over de faillissementen van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen dat de rijksoverheid een ‘last resort’-functie op zich wil nemen om ervoor te zorgen dat medische dossiers na een ziekenhuisfaillissement vijftien jaar bewaard blijven en toegankelijk zijn.

Dat doet het rijk in ‘specifieke gevallen van aantoonbare overmacht waarin bijvoorbeeld geen doorstart plaatsvindt’, aldus Bruins, ‘om te voorkomen dat medische dossiers tussen wal en schip raken’. Daarom neemt het rijk in het geval van MC Slotervaart de kosten voor bewaren en toegankelijk houden voor zijn rekening. Het ministerie van VWS zoekt nog in overleg met de curatoren en zorgverzekeraars naar ‘de beste praktische en juridische vorm’.

De curatoren van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen ontzegden eind februari twee artsen de toegang tot het voormalige Zuiderzee Ziekenhuis in Lelystad. Bruins laat weten dat hij de curatoren om opheldering heeft gevraagd. De curatoren hebben aan de minister gemeld dat de twee artsen ‘na eerdere waarschuwingen de toegang tot het ziekenhuis is ontzegd omdat zij zich niet gehouden zouden hebben aan de regels voor de bescherming van persoonsgegevens’.

Bruins noemt de kwestie een ‘zaak tussen de curatoren en de betreffende medisch specialisten’ waar hij zich niet in wil mengen. De artsen ‘staat het vrij de gang naar de rechter te maken’ als zij het niet eens zijn met de gang van zaken, aldus de minister. Volgens hem heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geen signalen ontvangen dat hierdoor de veiligheid van directe patiëntenzorg in gevaar is geweest.

Verder meldt de minister dat er afspraken zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat er voor artsen en voormalig artsen van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen een medische aansprakelijkheidsverzekering is voor calamiteiten die voorafgaand en tijdens de faillissementsfase hebben plaatsgevonden.

Bron: www.medischcontact.nl

Facebooktwitterlinkedin

de Nederlandse Vereniging voor én door Leidinggevenden Operatieafdeling