Aanpak terugdringen personeelstekort werpt vruchten af

  • -

Aanpak terugdringen personeelstekort werpt vruchten af

Categorie : NIEUWS

De eerste resultaten van het programma Werken in de Zorg zijn bemoedigend. Dat zegt minister van VWS Hugo de Jonge op zijn Facebookpagina.

In een uitgebreide Kamerbrief geeft hij een update over de voortgang van het actieprogramma ‘Werken in de zorg’. Dit programma is broodnodig volgens de minister want: ‘We staan voor een flinke opgave. Als we niets extra of anders gaan doen, dreigt eind 2022 een tekort van 100.000 tot 125.000 medewerkers binnen zorg en welzijn.’

Het actieprogramma bestaat uit drie actielijnen:

  1. Meer kiezen voor de zorg. Onder meer de landelijke wervingscampagne Ik Zorg, die dit najaar start, maakt hier deel van uit.
  2. Beter leren in de zorg, dit gaat met name over het oplossen van het tekort aan stage- en opleidingsplekken. Voor het opleiden van gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel wordt in elk geval gezorgd voor kostendekkende financiering, laat het ministerie weten.
  3. Met het project Anders werken in de zorg, wil het ministerie medewerkers met kleine contracten onder andere stimuleren om meer uren te gaan werken. Veel medewerkers willen dat ook wel, maar vaak komt het niet van de grond omdat de uren niet goed op elkaar aansluiten. Het ministerie wil dat organisaties daarover in gesprek gaan met de medewerkers en beter aansluiten bij hun wensen, zodat er een beweging op gang komt om meer uren te werken.

Het zwaartepunt van de aanpak ligt in de regio’s met de regionale actieplannen aanpak tekorten (RAAT). Er wordt in elk actieplan een analyse van de regionale opgave gemaakt, ambities worden neergezet en acties worden afgesproken om deze ambitie te realiseren. Dat gebeurt door zorginstellingen in nauwe samenwerking met het onderwijs en met andere belangrijke partners zoals overheden, zorginkopers en niet te vergeten medewerkers zelf.

Mooie start
‘Een mooie start, maar de urgentie om de tekorten in de zorg aan te pakken is en blijft nog hoog en de opdracht onverminderd groot,’ laat Hugo de Jonge weten op zijn Facebookpagina. Ook toont hij daarbij een infographic met de voornaamste resultaten van het actieprogramma. ‘Zo wordt de arbeidsmarkt steeds krapper en worden bepaalde vacatures steeds lastiger te vervullen. Met elkaar blijven we alles op alles zetten om te zorgen dat het prettig werken is in de zorg. Minder overbodige regels, een normale werkdruk en vaste contracten. En we laten zien hoe mooi het werk in de zorg is. Dat is uiteindelijk de beste weg om mensen te winnen en te behouden.’

Bron: www.nursing.nl

Facebooktwitterlinkedin

de Nederlandse Vereniging voor én door Leidinggevenden Operatieafdeling