Ziekenhuizen kiezen massaal voor patiëntportaal

  • -

Ziekenhuizen kiezen massaal voor patiëntportaal

Het aantal ziekenhuizen die medische gegevens online toegankelijk maken, is in een jaar tijd opvallend toegenomen. Ook krijgen patiënten steeds vaker de mogelijkheid om via een webportal een arts te raadplegen. Dat meldt expertisecentrum Nictiz.

Sinds augustus 2017 is het aantal patiëntportalen gegroeid van naar 28 naar 49. Dit betekent dat inmiddels twee op de drie ziekenhuizen hun patiënten toegang tot een patiëntportaal bieden, schrijft Nictiz. Digitale toegang tot medische dossiers is een doelstelling van de overheid. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat vanaf 2020 iedereen zijn of haar medische gegevens digitaal kan inzien en eigen gegevens kan toevoegen.

Inzage
Via de portalen hebben patiënten inzage in hun gezondheidsgegevens, die het ziekenhuis over hen beschikbaar stelt. Het betreft meestal persoonlijke gegevens, onderzoeksresultaten, medicatieoverzicht en behandelinformatie. Het ene ziekenhuis kiest daarbij voor het realtime tonen van informatie, andere opteren voor een vertraging. Vaak zijn via de portal ook andere functionaliteiten beschikbaar, zoals e-consults, het invullen van vragenlijsten en het maken van een afspraak.

Bij 29 ziekenhuizen kunnen patiënten via het portaal een vraag stellen aan de arts, oftewel een e-consult krijgen. Bij twee instellingen kunnen patiënten zelf foto’s toevoegen en weer een andere instelling biedt videoconsulting aan. Nictiz heeft geen informatie over het daadwerkelijke gebruik van de portals door patiënten.

Nictiz
Nictiz is een expertisecentrum op het gebied van e-health. De organisatie doet onderzoek en is betrokken bij grote landelijke e-health-programma’s. Veel van deze programma’s hebben betrekking op de uitwisseling van informatie in de zorgsector.

Bron: www.computable.nl

Facebooktwitterlinkedin

de Nederlandse Vereniging voor én door Leidinggevenden Operatieafdeling