MC IJsselmeerziekenhuizen onder verscherpt toezicht

  • -

MC IJsselmeerziekenhuizen onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft MC IJsselmeerziekenhuizen per 6 augustus voor de duur van zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De MC-groep heeft locaties in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk.

Sinds september 2017 was er al sprake van geïntensiveerd toezicht op de ziekenhuisgroep. Aanleidingen hiervoor waren ernstige functioneringsproblemen bij vijf vakgroepen van medisch specialisten, problemen met de wijze waarop de raad van bestuur het functioneren van professionals aanstuurde, en het onvoldoende informeren van de inspectie over ontwikkelingen ten aanzien van kwaliteit en veiligheid. De raad van bestuur is hierop gestart met het programma ‘medisch leiderschap’ en met een cultuurtraject.

Eerder dit jaar werden diverse bestuurswisselingen bekendgemaakt. Sinds 1 augustus 2018 is de volledige raad van commissarissen vervangen. Ook wordt de gehele raad van bestuur vernieuwd. Deze bestuurlijke onrust zou tot onvoldoende uitvoering van de verbeterplannen hebben geleid. Volgens de inspectie zijn hierdoor de kwaliteit en veiligheid van de zorg in het geding. Daarnaast ontving de inspectie signalen dat de financiële situatie van het ziekenhuis ernstig verzwakt was, waardoor er mogelijk een risico zou bestaan voor de continuïteit van de individuele patiëntenzorg. Bovendien beoordeelt de inspectie het opnieuw niet informeren van de inspectie door de raad van bestuur, als ernstig.

Het bestuur, de commissarissen en de aandeelhouders van MC IJsselmeerziekenhuizen geven aan de bevindingen van de inspectie uiterst serieus te nemen. Ze zijn ervan overtuigd binnen de gestelde zes maanden aan de voorwaarden van de inspectie te zullen voldoen.

Bron: www.medischcontact.nl

Facebooktwitterlinkedin

de Nederlandse Vereniging voor én door Leidinggevenden Operatieafdeling