Ziekenhuizen weten amper nog nieuw personeel te vinden

  • -

Ziekenhuizen weten amper nog nieuw personeel te vinden

Categorie : NIEUWS

Ziekenhuizen hebben steeds meer moeite met het aantrekken van voldoende personeel. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures voor zorgverleners is het afgelopen jaar met 29% gegroeid ten opzichte van 2016. Ook geven de ziekenhuizen flink meer geld uit aan medewerkers die zich — vaak tegen een hoger tarief — extern laten inhuren: de kosten voor personeel niet in loondienst stegen in een jaar tijd met 10,3%.


Die cijfers blijken uit de jaarlijkse analyse van de jaarverslagen van Nederlandse ziekenhuizen, uitgevoerd door inkooporganisatie Intrakoop en Verstegen Accountants en Adviseurs. De ziekenhuizen zijn, net als andere zorginstellingen, verplicht om voor 1 juni van dit jaar de jaarrekeningen over 2017 gedeponeerd te hebben. Inmiddels heeft een groot deel van de ziekenhuizen (samen verantwoordelijk voor 88% van de ziekenhuiszorg) dat gedaan en die jaarverslagen zijn in de analyse meegenomen.

De zorg kampt met een ernstig tekort aan personeel. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn de problemen op de arbeidsmarkt ‘een van de belangrijkste uitdagingen’ in de sector. Zonder extra maatregelen zou het tekort zelfs oplopen tot 100.000 à 125.000 zorgmedewerkers in 2022, zo voorspelden de ambtenaren op het departement eerder.

Ruim duizend vacatures
De ziekenhuizen kampen met name met een tekort aan verpleegkundigen, bijvoorbeeld voor de intensive care en de operatiekamers. Ook zijn er in bepaalde krimpregio’s en voor een aantal vakgebieden, zoals reumatologie, op dit moment te weinig medisch specialisten. Dat leidt op verschillende plekken tot langere wachttijden voor patiënten.

‘Dat er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt zie je goed terug in de grote stijging van het aantal moeilijk te vervullen vacatures’, zegt Mike Lankhorst, opsteller van het rapport. De ziekenhuizen hadden in 2017 ruim duizend vacatures in de directe patiëntenzorg die langer dan drie maanden openstonden, omdat er geen geschikte kandidaat kon worden gevonden.

Zorgverleners maken dankbaar gebruik van de krapte in de markt door zich tegen een hoger tarief te laten inhuren, in plaats van in loondienst te gaan voor het salaris dat in de cao is afgesproken. Lankhorst: ‘De ziekenhuizen pakken al het personeel aan dat ze kunnen vinden. Ze zijn allang blij als ze mensen kunnen vinden. Ook de vaak tijdelijke inhuur van extern personeel hoort daarbij.”

Ziekenhuizen duurder uit met externe inhuur
Ondanks de flinke stijging van de externe inhuur beslaat deze kostenpost toch nog maar een relatief klein deel van de totale personeelskosten van ziekenhuizen: ongeveer 5%. ‘Maar over het algemeen geldt dat ziekenhuizen met de inhuur gewoon duurder uit zijn. De zorg wordt er dus niet goedkoper van,’ zegt Lankhorst.

In maart van dit jaar maakte het kabinet bekend €347 mln uit te trekken om het personeelstekort in de zorg terug te dringen. Het geld wordt onder meer gestoken in extra opleidingen en werk-, en stageplekken. Ook wil het ministerie van Volksgezondheid meer mensen uit andere sectoren bewegen in de zorg te komen werken.

Ondertussen zoeken ziekenhuizen zelf ook naar oplossingen voor het personeelstekort. Zo wil de Treant Zorggroep — met ziekenhuizen in Emmen, Stadskanaal en Hoogeveen — de zorg in één ziekenhuis concentreren in plaats van in drie. Daardoor zou niet alleen de kwaliteit van zorg moeten verbeteren, maar ook het ziekenhuis in staat stellen met minder specialisten toe te kunnen. Want met het aantal locaties vermindert ook het aantal diensten om de zorg 24 uur per dag te kunnen garanderen.

Het Nijmeegse Radboud UMC probeert het tekort aan personeel onder andere op te lossen door vluchtelingen met een medische achtergrond een opleiding aan te bieden. In september starten twee Syriërs met een opleiding tot operatieassistent. Als dat een succes blijkt te zijn, wil het ziekenhuis dit mogelijk ook voor andere specialismen gaan doen.

Facebooktwitterlinkedin

de Nederlandse Vereniging voor én door Leidinggevenden Operatieafdeling