ZN vreest chaos na wijzigen Wmg

  • -

ZN vreest chaos na wijzigen Wmg

Categorie : NIEUWS

Het ministerie van VWS wil de prestaties en de tarieven in de zorg vrijgeven. Zorgverzekeraars waarschuwen dat de beoogde wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal leiden tot chaotische situaties. ‘Deregulering is onverantwoord.’


Oud-minister Schippers van VWS heeft de wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) ingezet. Een belangrijk onderdeel vormt de deregulering van de gezondheidszorg. De wetswijziging gaat uit van het principe dat er geen regels nodig zijn, tenzij er redenen zijn om wel te reguleren. Het plan van VWS is om in eerste instantie niets te veranderen. De bestaande prestaties blijven dus. Maar de NZa moet wel per sector in kaart brengen welke onderdelen in aanmerking komen voor deregulering. Daarmee kiest VWS voor het stapsgewijs afschaffen van de regulering rond prestaties en tarieven in de zorg. De beoogde wetswijziging is van toepassing voor zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, onverzekerde zorg en zorg in aanvullende prestaties. Vrijwel de hele gezondheidszorg dus.

Deregulering biedt ruimte aan innovaties
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft grote zorgen over het vrijgeven van de prestaties en tarieven. In een brief aan de Vaste Kamercommissie van VWS, in het bezit van Zorgvisie, erkent ZN dat deregulering ruimte kan bieden aan innovaties. Die kunnen eerder hun weg vinden naar verzekerden als zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen afwijken van de momenteel verplichte standaardprestaties. Maar ZN signaleert een groot aantal risico’s voor het laten vallen de verplichte prestatieregulering in de zorg.

Functioneren Zvw en Wlz is in gevaar
Grote delen van de medisch-specialistische zorg, de ggz de eerstelijnszorg, de verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg zijn volledig gefundeerd op verplichte prestatieregulering. Deregulering kan volgens ZN ‘het functioneren van de Zvw en de Wlz in de kern aantasten’. De zorginkoop, de controle en uitbetaling van declaraties, fraudebeheersing, het vaststellen en innen van eigen betalingen en het vaststellen van de vereveningsbijdrage of de regionale contracteerruimte in de Wlz zijn allemaal gebaseerd op uniforme prestatieomschrijvingen. Volgens ZN is de bedrijfsvoering van zorgaanbieders nog niet geschikt voor deregulering. Bij afschaffen van de verplichte prestatieregulering loopt de ‘rechtmatige uitvoering van de verzekeringen ernstig in gevaar’, schrijft ZN.

Chaos door nieuwe zorgvormen
Een bijzondere zorg vormt de introductie van nieuwe zorgvormen. ZN waarschuwt voor chaos als nieuwe zorgvormen zonder prestatieomschrijving toegelaten worden tot de zorg. ‘Nieuwe zorgvormen zullen door de wetswijziging bij aanvang gedereguleerd van start gaan, wat tot chaotische situaties kan gaan leiden. Verzekerden kunnen hierdoor onvoldoende rekenen op rechtsgelijke toegang tot de zorg en een rechtmatige uitvoering van hun verzekeringen.’

Deregulering is onverantwoord
ZN concludeert dat de huidige plannen voor deregulering ‘onverantwoord’ zijn. ZN heeft VWS al meerdere keren gevraagd om af te zien van beëindiging van de verplichting tot prestatieregulering. Versoepeling kan volgens zorgverzekeraars wel goed werken om verzekerden beter te laten profiteren van innovaties. Op kleine onderdelen van de Zvw, namelijk de huisartsenzorg, wordt daarmee geëxperimenteerd. ZN pleit daarom voor verdere versoepeling van prestatieregulering, maar zonder de radicale keuze tot beëindiging van prestatieregulering. Zorgverzekeraars houden liever vast aan het uitgangspunt dat regulering het uitgangspunt vormt.

Wetswijziging Wmg
De wijziging van de Wmg staat op 18 juni op de agenda van de Tweede Kamer. SP-Kamerlid Maarten Hijink heeft gevraagd om een rondetafelgesprek over de consequenties van de wet, maar daarvoor ontbrak voldoende steun in de Kamer. In 2015 was er een consultatieronde over de wetswijziging. Het wetsvoorstel is in 2016 ingediend bij de Tweede Kamer. Het ministerie lijkt opeens haast te hebben met de behandeling van de wetswijziging.

Bron: www.zorgvisie.nl

Facebooktwitterlinkedin

de Nederlandse Vereniging voor én door Leidinggevenden Operatieafdeling