VUmc na 4 jaar weer financieel gezond

  • -

VUmc na 4 jaar weer financieel gezond

Categorie : NIEUWS

VUmc heeft in 2017 een jaarresultaat van 31,5 miljoen euro behaald. Daarmee is het ziekenhuis na 4 jaar bezuinigen weer financieel gezond.

Het jaarresultaat van 31,5 miljoen in 2017 is een verdubbeling ten opzichte van 2016. Toen bedroeg het jaarresultaat 13,9 miljoen euro. De totale opbrengsten stegen met 42 miljoen naar 830 miljoen euro. Dat meldt VUmc donderdagochtend.

Bezuinigingen VUmc
Het Amsterdamse ziekenhuis is na 4 jaar bezuinigen weer financieel gezond. Desalniettemin blijft de zorgaanbieder op de kosten te letten. ‘Ook blijft de organisatie erop toezien dat de afspraken met verzekeraars voldoende compensatie bieden voor gemaakte kosten.’

Het verbeterde financiële resultaat over 2017 is volgens het ziekenhuis vooral te danken aan een combinatie van bezuinigingen, verbeterde beheersing van kosten en enkele incidentele baten. VUmc blijft voldoen aan alle bankenratio’s. De solvabiliteit steeg over 2017 naar 26,2 procent. Dat was in 2016 nog 24,2 procent. De inkomsten uit patiëntenzorg stegen van 452 miljoen euro (2016) naar 480 miljoen euro (2017). Het Amsterdamse ziekenhuis verwierf in 2017 zo’n 188 miljoen subsidies voor wetenschappelijk onderzoek.

AMC
Fusiepartner AMC behaalde over 2017 ook een positief resultaat. Het ziekenhuis sloot 2017, ondanks een grote kostenpost aan onderhoud, af met een positief resultaat van 40 miljoen euro. ‘De solide financiële positie maakt het mogelijk dat het AMC de komende jaren kan blijven investeren in de verbetering van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek samen met het VUmc’, meldt het AMC in het jaarverslag over 2017.

De bestuurlijke fusie tussen de twee ziekenhuizen gaat op 7 juni 2018 plaatsvinden. VUmc meldt daarnaast in 2017 de samenwerking met regionale ziekenhuizen en andere zorgpartners verder te hebben versterkt.

2018
Voor 2018 heeft VUmc aanzienlijke investeringen op de planning staan. Zo wordt onder meer het Imaging Center gebouwd, waar met behulp van nieuwe beeldvormende technieken bij patiënten nauwkeuriger diagnoses en behandelingen kunnen worden uitgevoerd. ‘Ook gaat VUmc in 2018 door met het analyseren van mogelijkheden om zo doelmatig mogelijk in alliantieverband met AMC te werken’, meldt het ziekenhuis. Het ziekenhuis verwacht voor 2018 eveneens een positief resultaat te behalen.

Bron: www.zorgvisie.nl

Facebooktwitterlinkedin

de Nederlandse Vereniging voor én door Leidinggevenden Operatieafdeling