VWS komt met actieplan minder zorgregels

  • -

VWS komt met actieplan minder zorgregels

Ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) komen met een actieplan – een boekwerk van 64 bladzijden – om de zorg te ontdoen van overbodige bureaucratie.

Regels die onbegrijpelijk zijn willen de bewindslieden geschrapt zien, ze willen eenvoudiger registreren en verantwoorden, en de kraan met nieuwe regels moet zo goed als dicht. ‘(Ont)Regel de zorg’, zoals het plan heet, zet in op minder regels voor zorgverleners en meer tijd voor de patiënt.

Een paar voorbeelden: huisartsen hoeven straks niet meer jaarlijks hulpmiddelen aan te vragen bij chronische aandoeningen, ziekenhuizen stoppen met dubbele registraties; de vijfminutenregistraties in de wijkverpleging worden afgeschaft; verzekeraars zullen uniforme bepalingen voor declaraties gaan gebruiken in contracten met zorgaanbieders in de eerstelijnszorg en de ggz en in de verpleeghuiszorg en de ggz zal zoveel mogelijk gewerkt worden met meerjarige contracten.

Klinkt bekend? Dat kan kloppen, want veel hiervan is de vrucht van campagnes als ‘Minder regelgekte meer zorg’ van GGZ Nederland, en (Ont)Regel de Zorg van de VvAA en ‘Het roer moet om’. En van de zogeheten ‘schrap- en verbetersessies’ die tussen januari en maart van dit jaar zijn gehouden.

De administratieve lasten voor zorgverleners moeten vanaf nu elk jaar verminderen, vinden de VWS-bewindslieden. Ze willen goed bijhouden wie wat moet doen, en alle betrokken partijen aan hun deadlines houden, zonder dat er overigens sancties op staan. Verder zullen ze onderzoeken of zorgprofessionals ook daadwerkelijk minder regeldruk ervaren.

Maar de ‘veldpartijen’ moeten toch vooral zelf aan het werk: de rol van de bewindslieden is beperkt.

En het is zaak, zegt minister De Jonge vanochtend in de Volkskrant, dat vermindering van de regeldruk de hoogste prioriteit houdt: ‘We gaan niet na ieder incident beloven dat dit nooit meer zal gebeuren als dat een enorme serie aan regels met zich meebrengt waar alle professionals, alle patiënten en alle cliënten mee van doen krijgen.’ Dus krijgt ook de politiek een taak.

Op de website www.ordz.nl wordt de voortgang van de afgesproken acties per sector bijgehouden.

Bron: www.medischcontact.nl

Facebooktwitterlinkedin

de Nederlandse Vereniging voor én door Leidinggevenden Operatieafdeling