ADRZ maakt als dochter Erasmus MC weer winst

  • -

ADRZ maakt als dochter Erasmus MC weer winst

Tags :

Categorie : NIEUWS

De financiële positie van het Zeeuwse Admiraal de Ruyter Ziekenhuis is het afgelopen jaar aanzienlijk verbeterd. Na de overname door het Erasmus MC steeg de winst naar 6,1 miljoen euro. Door een lening van het Erasmus MC is ook de solvabiliteitspositie van het ADRZ verder verstevigd.

Ook een aantal andere maatregelen droeg bij aan de betere financiële positie van het ADRZ. Naast de steun die het Erasmus MC bood na de overname, betreft dit onder meer de toegezegde financiering door een nieuwe huisbankier. Hierdoor is het volgens het ziekenhuis mogelijk om het noodzakelijke inves­teringsprogramma uit te kunnen voeren. Dit programma omvat huisvesting, medische apparatuur en een nieuwe ziekenhuisinformatiesysteem. Hiervoor wordt onder meer samengewerkt met Siemens.

Niettemin blijft het vasthouden en verbeteren van de vermogenspositie van ADRZ de komende jaren een belangrijk aandachtspunt, aldus het ziekenhuis. Enkele belangrijke risico’s en onzekerheden waarmee het ADRZ in 2017 werd geconfronteerd, hadden te maken met de  arbeidsmarkt en prijzen van dure geneesmiddelen.

Vertrek jongeren
Zo blijkt het steeds lastiger om gekwalificeerde medewerkers te vinden en te behouden voor specifieke zorgfuncties. Zowel demografische ontwikkelingen als het vertrek van jongeren uit de provincie Zeeland spelen hierin een belangrijke rol. In 2017 is door ADRZ in overleg met Hogeschool Zeeland het aantal (gegarandeerde) stageplaatsen HBO-V verdubbeld. Ook is een strategisch opleidingsplan opge­steld.

De kosten voor dure geneesmiddelen nemen intussen toe, net als overigens bij andere ziekenhuizen. Daarnaast ziet ADRZ grote groei in de oncologie. Met de leverancier (Scheldezoom Farmacie) wordt onderhandeld om de tarieven te verlagen. Samen met het Erasmus MC wordt onderzocht welke mogelijkheden er verder zijn om deze kosten verder te beheersen.

Het ADRZ heeft inmiddels langetermijnafspraken gemaakt met zorgverzekeraars. Dit biedt volgens het ziekenhuis ‘de garantie van een stabiel inkomstenpatroon. Daardoor is ook de resultaat­verwachting voor 2018 positief.

Bron: www.zorgvisie.nl

Facebooktwitterlinkedin

de Nederlandse Vereniging voor én door Leidinggevenden Operatieafdeling