Akkoord over terugdringen kosten ziekenhuizen

  • -

Akkoord over terugdringen kosten ziekenhuizen

Categorie : NIEUWS

Ziekenhuizen worden in de toekomst kleiner en er moet meer zorg worden geleverd door huisartsen en anderen. Dat is de kern van een akkoord dat minister Bruins heeft gesloten met diverse organisaties in de zorg, waaronder de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland.

Doel van het akkoord is “de juiste zorg op de juiste plek te krijgen door de juiste professional op het juiste moment en tegen de juiste prijs” in te zetten. Een van de afspraken is dat er meer gespecialiseerde verpleegkundigen worden opgeleid en dat er regels worden geschrapt. Zo moet er een eind komen aan dubbele registraties.

Ook wordt er meer gebruik gemaakt van innovatie, zoals ‘e-health’. Voorbeelden van dingen die niet meer per se door ziekenhuizen hoeven te worden gedaan zijn bloedafnames, onderzoek naar huidaandoeningen, in de gaten houden van astmapatiënten en het verwijderen van aambeien.

Groei uitgaven afremmen
Het akkoord is ook bedoeld om de groei in de uitgaven af te remmen. De totale uitgaven aan medisch-specialistische zorg mogen volgens de afspraken volgend jaar met maximaal 0,8 procent toenemen en de jaarlijkse groei moet in 2022 uiteindelijk zijn teruggebracht tot 0.

De afspraken moeten in 2022 een besparing opleveren van zo’n 1,5 miljard euro. Om de overgang in goede banen te leiden, stelt het kabinet voor de periode tot en met 2022 425 miljoen euro beschikbaar.

De partijen moeten dit “onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg” nog voorleggen aan hun achterbannen. In het regeerakkoord staat dat er ook nog akkoorden moeten komen over de geestelijke gezondheidszorg, de huisartsenzorg en de wijkverpleging.

Bron: www.nos.nl

Facebooktwitterlinkedin

de Nederlandse Vereniging voor én door Leidinggevenden Operatieafdeling