Herziening richtlijn Onbedoeld achterblijven operatiemateriaal in de maak

  • -

Herziening richtlijn Onbedoeld achterblijven operatiemateriaal in de maak

Tags :

Categorie : NIEUWS

De richtlijn “Onbedoeld achterblijven operatiemateriaal” is aan herziening toe. Vorig jaar heeft al literatuuronderzoek plaatsgevonden en is gekeken naar de herzieningen van deze richtlijn in andere landen. Daaruit is gebleken dat inhoudelijk niet veel zal veranderen (wanneer moet er gecontroleerd worden), maar dat er wel gekeken kan worden naar praktische tools die als hulpmiddel kunnen dienen om de richtlijn nog beter te kunnen implementeren. Er is een werkgroep opgericht en de eerste bijeenkomst zal in februari plaatsvinden.

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is men gestart met de herziening en samenvoeging van de richtlijnen Pre-, Per- en Postoperatief traject. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Herziening van de drie richtlijnen is nodig, omdat het inmiddels zeven jaar geleden is dat de eerste richtlijn, het preoperatief traject, gereed kwam. Er zijn ondertussen nieuwe inzichten/evidence op het gebied van onder andere: technische hulpmiddelen, muziek, samen beslissen en taakherschikking. Tevens worden de richtlijnen samengevoegd tot één richtlijn en wordt de overgang naar een modulaire structuur gemaakt.

Men beoogt een handzame richtlijn op te stellen voor veilige zorg rondom een procedure onder narcose of sedatie. Informatieoverdracht en afstemming van verantwoordelijkheden zijn daarin belangrijke elementen en kwaliteit van zorg en veiligheid van de patiënt zullen centraal staan. De LVO zal participeren in de werkgroep.

Facebooktwitterlinkedin

de Nederlandse Vereniging voor én door Leidinggevenden Operatieafdeling