Uitgelicht

ACTUEEL

Themadag ‘Gevolgen WIP richtlijn’


In de Algemene Ledenvergadering van 29 september jl. hebben de aanwezigen aangegeven graag het thema ‘Gevolgen WIP richtlijn’ te agenderen voor de themadag. De zorg is continue aan het veranderen. Dit proces heeft positieve kanten want vernieuwing betekent vooruitgang maar het roept ook vragen op. OK managers kennen de richtlijnen maar vragen zich wellicht af

Lees Meer

NVLO congres: de presentaties


Sturen op capaciteit, dat was het onderwerp op het jaarcongres van de jubilerende NVLO, dat op 29 en 30 september 2016 werd gehouden. Een interessant onderwerp, want voldoende capaciteit is voor een zorgaanbieder een vereiste om dagelijks verantwoorde zorg te kunnen leveren. Aan de andere kant hangt aan alle capaciteit die wordt ingezet een prijskaartje. De ontwikkelingen in

Lees Meer

Een nieuw logistiek concept voor Hotfloor Medisch Spectrum Twente


Op 7 januari a.s. trekt Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede in een gloednieuw ziekenhuis. In het nieuwe ziekenhuis wordt een zogenaamde hotfloor gerealiseerd. Deze hotfloor bestaat uit de afdelingen Algemene OK, Thorax OK, CIC, CCU/EHH en IC’s. De verhuizing is aangegrepen om de goederenstroom naar de nieuwe hotfloor te stroomlijnen. Voor H2W Facility (H2W)

Lees Meer

Vacature OK teamleider anesthesie


Naar de vacature pagina

Lees Meer

AMC gebruikt als eerste ‘Surgical Black Box’


Het AMC gaat beginnen met operaties die worden vastgelegd in de medische variant van wat in de luchtvaart de zwarte doos heet. De Surgical Black Box is een computersysteem dat alle gegevens tijdens een operatie registreert, combineert en analyseert om gerichte feedback te kunnen geven aan het operatieteam. Het systeem is afkomstig uit Canada en

Lees Meer

NVLO congres 29 en 30 september 2016 – “Sturen op capaciteit”


Voldoende capaciteit is voor een zorgaanbieder een vereiste om dagelijks verantwoorde zorg te kunnen leveren. Tegelijkertijd hangt aan alle capaciteit die ingezet wordt een prijskaartje. De ontwikkelingen in de zorg noodzaken ziekenhuizen tot een goede sturing en doelmatig gebruik van deze (schaarse) capaciteit. Tijdens het komende NVLO congres is capaciteitsmanagement de rode draad door het

Lees Meer

Digitaal loket Health Deals geopend


Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag mede namens haar collega Henk Kamp (EZ) de aftrap gegeven voor het aangaan van ‘Health Deals’. Zij deed dit door een digitaal loket voor informatie over – en ondersteuning bij – het opstarten van deze zorgprojecten te openen. Een Health Deal is een nieuwe vorm van samenwerking tussen publieke

Lees Meer

de Nederlandse Vereniging voor én door Leidinggevenden Operatieafdeling