ACTUEEL

Kabinet pakt fouten en fraude in zorg aan


Het kabinet komt met een aanpak om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan. Jaarlijks kosten deze onrechtmatigheden de samenleving miljoenen euro’s. De aanpak concentreert zich met name op vijf specifieke zorgsectoren: medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, mondzorg, wijkverpleging en het persoonsgebonden budget. Dat schrijven de bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid,

Lees Meer

Gertrude van den Brink Zorgmanager van het Jaar


Gertrude van den Brink, bestuursvoorzitter van gehandicaptenzorgorganisatie Middin in Rijswijk, is de nieuwe Zorgmanager van het Jaar. Dat is donderdag bekendgemaakt.

Lees Meer

Zorginstituut meet ervaren lasten en opbrengsten van kwaliteitsindicatoren


Zorginstituut Nederland heeft een herhaalbare meetmethode laten ontwikkelen die de objectieve én ervaren lasten en opbrengsten van kwaliteitsindicatoren in kaart brengt. Het voornemen is om tweejaarlijks te monitoren welke leerpunten dat oplevert om de regeldruk zoals die door zorgprofessionals in de medisch specialistische zorg wordt ervaren, te verminderen.

Lees Meer

Gegevens van 30.000 gebruikers zuurstofconcentratoren uitgelekt


Medische apparatuur is steeds vaker verbonden met internet. Dit biedt allerlei voordelen, maar maakt het ook van essentieel belang deze apparaten en de data die hierop staat afgesloten adequaat af te schermen van onbevoegden. Helaas gaat het wel eens fout, waarvan een recent datalek bij de Amerikaanse fabrikant van draagbare zuurstofconcentratoren Inogen een voorbeeld is.

Lees Meer

Zorginstituut: uitgaven geneesmiddelen stijgen


De uitgaven aan geneesmiddelen zullen in 2021 bij ongewijzigd beleid oplopen tot bijna € 5,1 miljard per jaar. Dit komt vooral door de instroom van nieuwe, dure geneesmiddelen in het basispakket en een toename van het gebruik van deze middelen binnen het ziekenhuis. Dit staat in GIPeilingen; een uitgavenreeks van het Zorginstituut over de ontwikkelingen

Lees Meer

Robotchirurg neemt riskant handwerk over


In Eindhoven is een robot ontwikkeld die heel precies door schedelbot heen kan boren en frezen. Dat scheelt twee tot drie uur aan veeleisend handwerk van de chirurg: “Tegen de tijd dat we door de schedel heen zijn, hebben we al gevoelloze vingers.”

Lees Meer

Nieuwe informatiestandaard voor langdurige zorg


In de langdurige zorg komen meer mogelijkheden voor flexibele zorgtoewijzing, met als claim dat dit niet leidt tot meer administratieve lasten. Dit is het gevolg van de vernieuwde informatie-uitwisseling voor de Wet langdurige zorg (iWlz).

Lees Meer

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars sluiten deal voor goedkopere geneesmiddelen


Zo’n zeventig Nederlandse ziekenhuizen en zorgverzekeraars hopen dit jaar nog drie deals met farmaceuten te kunnen sluiten om goedkoper geneesmiddelen te kunnen inkopen. Een eerste overeenkomst was al tot stand gekomen, namelijk voor de geneesmiddelen nilotinib, dasatinib en bosutinib.

Lees Meer

Samenwerking NVLO en OK Visie officieel van start


Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst werd gisteren in Egmond aan Zee tijdens de themabijeenkomst “Werken en Leren op het OK complex in 2025” een officiële start gemaakt met de samenwerking tussen de NVLO (Nederlandse Vereniging Leidinggevenden Operatiekamers) en OK Visie.

Lees Meer

AMC tart farmaceut met eigen pil


Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam gaat zelf een medicijn bereiden tegen de zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte CTX.

Lees Meer

UMC Utrecht geeft openheid over fatale fout


Op vrijdag 13 april vindt bij het UMC Utrecht de ‘First Annual Adrienne Cullen Lecture on Open Disclosure After Serious Harm‘ plaats. Dit is de eerste keer dat een patiënt en de artsen verantwoordelijk voor haar behandeling in de nasleep van een ernstige medische fout de handen ineenslaan, zodat hun verhaal een les kan zijn

Lees Meer

‘Betere’ zorg in Deventer Ziekenhuis dankzij vier mechanische tentakels


Het Deventer Ziekenhuis heeft een operatierobot aangeschaft. Specialisten die ermee gaan werken, zijn enthousiast. Critici noemen het een duur speeltje waarvan nut en noodzaak nog niet zijn bewezen.

Lees Meer

Zorgverzekeraars: ‘Slechts twee hoofdlijnenakkoorden nodig’


Vijf sectorale hoofdlijnenakkoorden willen de ministers en staatssecretaris van VWS gaan afsluiten. Wat de zorgverzekeraars betreft, zijn er helemaal niet zoveel hoofdlijnenakkoorden nodig. Twee is genoeg.

Lees Meer

Philips leidt big data-onderzoek in de zorg


Philips leidt een groot Europees onderzoek naar innovatie in de zorg door de inzet van analyses van grote databestanden (big data). Het gaat om een pan-Europees project waarvoor ruim achttien miljoen euro EU-subsidie beschikbaar is. Philips is de leider van het onderzoeksconsortium waarin vanuit Nederland onder meer TU Eindhoven, het Erasmus Medisch Centrum en zorgverzekeraar

Lees Meer

Zorgkosten in ziekenhuizen moeten transparanter


Ondanks de concurrentie kent de ziekenhuiszorg willekeurige prijsverschillen die sterk uiteenlopen. Dat concludeert het Centraal Planbureau in een onderzoek naar prijsvariatie in ziekenhuizen. Om inefficiënte marktuitkomsten te voorkomen, pleit het CPB voor meer transparantie.

Lees Meer

Magnetische nanodeeltjes helpen interne bloedingen sneller te stoppen


Magnetische nanodeeltjes kunnen helpen interne bloedingen sneller te stoppen en bloedverlies bij interne bloedingen met een factor 15 te verminderen. Dit kan de overlevingskans van patiënten die interne bloedingen oplopen vergroten.

Lees Meer

Nice landing with the heart in the box

Impressive!   Bron: Janet Vissinga

Lees Meer

Openheid als voorwaarde voor betere zorg


In Nederland kunnen we vertrouwen op goede en veilige gezondheidszorg. Dat wil niet zeggen dat het altijd goed gaat. Bovendien ontstaan nieuwe risico’s als gevolg van toenemende complexiteit van medisch-specialistische zorg voor heel kwetsbare patiënten. Elke calamiteit is er een te veel. Het gaat om heel verdrietige gebeurtenissen in het leven van mensen. Voor patiënt,

Lees Meer

Zorgverleners bundelen krachten en presenteren ruim 60 te schrappen regels in strijd tegen bureaucratie


Een einde aan oeverloze afvinklijstjes, controleren om het controleren, elke wijziging van een zorgplan laten ondertekenen of akkoord moeten vragen voor elk verbandje dat wordt aangelegd. Een greep uit de regels die wat betreft zorgverleners uit zeven beroepsgroepen – apothekers, fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten, psychiaters en wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen – moeten worden geschrapt in het

Lees Meer

Experiment in ziekenhuizen: minder meten, meer kwaliteit


Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Radboudumc en Rijnstate experimenteren met het verminderen van de regeldruk. In experiment ZIRE (Zinvolle Registratie) worden registraties beperkt tot een kernset van zinvolle kwaliteitsindicatoren. Dit zijn indicatoren die bruikbaar zijn voor kwaliteitsverbeteringen en relevant zijn voor patiënten.

Lees Meer

Peter Hoppener nieuwe interim bestuursvoorzitter Alrijne Zorggroep


Alrijne Zorggroep wordt per 1 april versterkt door Peter Hoppener. Hij is benoemd tot ad interim voorzitter van de raad van bestuur. Hij neemt daarbij de functie van Ron Treffers over, die met pensioen gaat. Foto: Alrijne / Babet Hogervorst

Lees Meer

Medisch specialisten slaan alarm om tekort aan antibiotica


Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) maakt zich zorgen over het toenemende antibioticatekort in Nederland. Het gaat om de smalspectrum antibiotica. Door de beperkte uitwijkmogelijkheden luiden artsen en apothekers de noodklok.

Lees Meer

Orthopeden stellen eigen registratiesysteem landelijk beschikbaar


De Nederlandse Orthopaedische Vereniging wil haar eigen registratiesysteem voor implantaten beschikbaar stellen voor de registratie van gewrichtsimplantaten door ziekenhuizen.

Lees Meer

Patiëntendossier in eigen beheer: ziekenhuizen zijn er nog niet klaar voor


Het duurt nog even voordat iedere Nederlander al zijn medische gegevens kan beheren in zijn eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo). Voorlopig zijn de ziekenhuizen daar nog niet klaar voor. De NVZ gokt op eind 2019.

Lees Meer

AMC zet mantelzorgers in tegen complicaties na operatie


Al tijdens de ziekenhuisopname van hun naaste kunnen mantelzorgers zorgtaken overnemen. Dat blijkt uit een pilot met twee mantelzorgkamers op de afdeling chirurgie van het AMC in Amsterdam. Mantelzorgers actief betrekken bij de postoperatieve zorg kan bijdragen aan herstel. (Foto: Arno Massee)

Lees Meer

Kabinet zet alles op alles om personeelstekort in de zorg terug te dringen


Extra middelen voor leerwerkplekken en omscholen, 28 regionale actieplannen van onder andere werkgevers en onderwijsinstellingen en een landelijke campagne moeten er toe leiden dat de personeelstekorten in de zorg worden aangepakt. Dit staat in actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ dat het kabinet vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De gezamenlijke opdracht is luid en

Lees Meer

Kosten nieuwe regels implantatenregister ruim 10 miljoen euro per jaar


Het gaat Nederlandse zorginstellingen 18,5 miljoen euro kosten om voor hun ICT-systemen, hun processen en hun medewerkers de wijzigingen door te voeren die gepaard gaan met het LIR-amendement. Daarnaast bedragen de jaarlijkse structurele kosten 10,3 miljoen euro. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Regeldruktoets Landelijk Implantatenregister’ van Sira Consulting in opdracht van VWS.

Lees Meer

Ziekenhuizen moeten routine-ingrepen overlaten aan klinieken of de huisarts


Ziekenhuizen moeten routine-ingrepen overlaten aan gespecialiseerde klinieken en zoveel mogelijk zorg thuis organiseren. Dat zeggen de adviseurs van KPMG in een jaarlijks overzicht van de organisatie van de gezondheidszorg. Ze wijzen erop dat het aantal behandelingen in ziekenhuizen sterk groeit, terwijl het budget niet onbeperkt kan stijgen. In tien jaar tijd stegen de ziekenhuisuitgaven met

Lees Meer

AMC en VUmc fuseren formeel op 7 juni


Het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het VU medisch centrum (VUmc) tekenen op 7 juni de overeenkomst voor de bestuurlijke fusie. Vanaf dat moment gaan de twee universitaire centra in Amsterdam officieel samen. De bestuurlijke fusie betekent dat de beide ziekenhuizen als één geheel worden aangestuurd omdat in de raden van bestuur en raden van

Lees Meer

Ulco Vermeulen nieuw lid RvC Ommelander Ziekenhuis


Ulco Vermeulen is per 1 maart benoemd als lid van de raad van commissarissen van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Ulco Vermeulen is in het dagelijks leven actief in de energiesector. Hij is lid van de raad van bestuur van Gasunie. Daarnaast combineert hij verschillende nevenfuncties.

Lees Meer

Overnames in zorg stijgen naar record


Het aantal fusies en overnames in de zorg is het afgelopen jaar weer gestegen. In 2017 ging het om negentig transacties, het hoogste aantal sinds de start van de jaarlijkse marktanalyse in 2008. De stijging komt vooral voort uit de toename van de aantallen transacties in de dienstverlening en de toelevering, een andere belangrijke trend

Lees Meer

Belgische wetenschappers komen met chip die razendsnel kanker opspoort


Via een simpele bloedstaal binnen een kwartier weten of je kanker hebt? Het Leuvense onderzoekscentrum Imec werkt aan een chip die dat mogelijk moet maken. Binnen drie tot vijf jaar kan het apparaatje op de markt komen, als de nodige fondsen worden gevonden. Het is een uitvinding van de wetenschapster Liesbet Lagae van het Leuvense

Lees Meer

Inspectie beëindigt aanwijzing Westfriesgasthuis


De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing voor het Westfriesgasthuis in Hoorn beëindigd. Het ziekenhuis heeft het Convenant Medische Technologie volledig geïmplementeerd, meldt de inspectie vrijdag.

Lees Meer

Vier Friese ziekenhuizen gaan samenwerken


De medisch specialisten van vier ziekenhuizen in Friesland gaan met elkaar samenwerken. Dat maken de ziekenhuizen, Medisch Centrum Leeuwarden, Nij Smellinghe, Antonius Zorggroep en Tjongerschans bekend. De samenwerking is nodig om de medisch-specialistische zorg in Friesland op peil te houden.

Lees Meer

Primeur: Oogziekenhuis verwelkomt robot in operatiekamer


In Het Oogziekenhuis Rotterdam is de eerste operatierobot voor oogchirurgie in Nederland in gebruik genomen. De operatierobot zal in de toekomst gebruikt worden bij netvliesoperaties om patiënten preciezer en veiliger te helpen. Ook maakt de robot op termijn nieuwe behandelingen mogelijk, waarmee aandoeningen aan het netvlies kunnen worden verholpen waar nu nog geen adequate behandelingen

Lees Meer

Zorginstituut wil verantwoording dure medicijnprijs


Het Zorginstituut wil stengere regels voor medicijnfabrikanten voor het aanleveren van een uitleg over hoe de prijs van nieuwe, dure, geneesmiddelen tot stand komt. Het liefst wil het Zorginstituut weigeren een beoordeling over toelating in het basispakket te doen als er geen verantwoording wordt gegeven over de prijsopbouw. Daarover wil het Zorginstituut in gesprek met

Lees Meer

Minder zorggerelateerde schade als communicatie en dossiervoering verbeteren


De vermijdbare zorggerelateerde schade nam tussen 2004 en 2012 sterk af. Patiënten die door meerdere specialismen worden behandeld lopen een groter risico op schade. Betere communicatie en betere dossiervoering moeten die kans verder terugdringen. Dit concludeert Rebecca Baines in haar promotieonderzoek (VUmc).

Lees Meer

Minuscule robot maakt minimaal invasieve chirurgie en gericht afleveren van medicatie mogelijk


Een nieuwe minuscule robot van slechts vier millimeter groot kan in de toekomst mogelijk worden ingezet voor minimaal invasieve chirurgie en het gericht afleveren van medicatie in het menselijk lichaam. Het gaat om een zogeheten soft robot, een robot die gebouwd is van zachte materialen die geïnspireerd zijn op levende organismen.

Lees Meer

Medische instrumenten ontwerpen en testen zonder dure prototypes


Complexe nieuwe medische instrumenten blijven vaak steken in de fase van het prototype. Dat is duur en tijdrovend. Ewout Arkenbout ontwikkelde daarom een nieuwe, virtuele ontwerpmethode waarmee instrumenten al eerder zijn te evalueren en bij te sturen. Arkenbout promoveerde op maandag 12 februari op dit onderwerp aan de TU Delft.

Lees Meer

Herziening richtlijn Onbedoeld achterblijven operatiemateriaal in de maak


De richtlijn “Onbedoeld achterblijven operatiemateriaal” is aan herziening toe. Vorig jaar heeft al literatuuronderzoek plaatsgevonden en is gekeken naar de herzieningen van deze richtlijn in andere landen. Daaruit is gebleken dat inhoudelijk niet veel zal veranderen (wanneer moet er gecontroleerd worden), maar dat er wel gekeken kan worden naar praktische tools die als hulpmiddel kunnen

Lees Meer

Uitgelicht

de Nederlandse Vereniging voor én door Leidinggevenden Operatieafdeling